דוחות חודשיים

2018

מסלול כללי 12/2018        מסלול אג”ח 12/2018

מסלול כללי 11/2018        מסלול אג”ח 11/2018

מסלול כללי 10/2018        מסלול אג”ח 10/2018

מסלול כללי 09/2018        מסלול אג”ח 09/2018

מסלול כללי 08/2018        מסלול אג”ח 08/2018

מסלול כללי 07/2018        מסלול אג”ח 07/2018

מסלול כללי 06/2018        מסלול אג”ח 06/2018

מסלול כללי 05/2018        מסלול אג”ח 05/2018

מסלול כללי 04/2018        מסלול אג”ח 04/2018

מסלול כללי 03/2018        מסלול אג”ח 03/2018

מסלול כללי 02/2018        מסלול אג”ח 02/2018

מסלול כללי 01/2018        מסלול אג”ח 01/2018

2017

מסלול כללי 12/2017        מסלול אג”ח 12/2017

מסלול כללי 11/2017        מסלול אג”ח 11/2017

מסלול כללי 10/2017        מסלול אג”ח 10/2017

מסלול כללי 09/2017        מסלול אג”ח 09/2017

מסלול כללי 08/2017        מסלול אג”ח 08/2017

מסלול כללי 07/2017        מסלול אג”ח 07/2017

מסלול כללי 06/2017        מסלול אג”ח 06/2017

מסלול כללי 05/2017        מסלול אג”ח 05/2017

מסלול כללי 04/2017        מסלול אג”ח 04/2017

מסלול כללי 03/2017        מסלול אג”ח 03/2017

מסלול כללי 02/2017        מסלול אג”ח 02/2017

מסלול כללי 01/2017        מסלול אג”ח 01/2017

2016

מסלול כללי 12/2016        מסלול אג”ח 12/2016

מסלול כללי 11/2016        מסלול אג”ח 11/2016

מסלול כללי 08/2016        מסלול אג”ח 08/2016

מסלול כללי 07/2016        מסלול אג”ח 07/2016

מסלול כללי 06/2016        מסלול אג”ח 06/2016

מסלול כללי 05/2016        מסלול אג”ח 05/2016

מסלול כללי 04/2016        מסלול אג”ח 04/2016

מסלול כללי 03/2016        מסלול אג”ח 03/2016

מסלול כללי 02/2016        מסלול אג”ח 02/2016

מסלול כללי 01/2016        מסלול אג”ח 01/2016

2015

מסלול כללי 12/2015        מסלול אג”ח 12/2015

מסלול כללי 11/2015        מסלול אג”ח 11/2015

מסלול כללי 10/2015        מסלול אג”ח 10/2015

מסלול כללי 09/2015        מסלול אג”ח 09/2015

מסלול כללי 08/2015        מסלול אג”ח 08/2015

מסלול כללי 07/2015        מסלול אג”ח 07/2015

מסלול כללי 06/2015        מסלול אג”ח 06/2015

מסלול כללי 05/2015        מסלול אג”ח 05/2015

מסלול כללי 04/2015        מסלול אג”ח 04/2015

מסלול כללי 03/2015        מסלול אג”ח 03/2015

מסלול כללי 02/2015        מסלול אג”ח 02/2015

מסלול כללי 01/2015        מסלול אג”ח 01/2015

2014

מסלול כללי 12/2014        מסלול אג”ח 12/2014

מסלול כללי 11/2014        מסלול אג”ח 11/2014

מסלול כללי 10/2014        מסלול אג”ח 10/2014

מסלול כללי 09/2014        מסלול אג”ח 09/2014

מסלול כללי 08/2014        מסלול אג”ח 08/2014

מסלול כללי 07/2014        מסלול אג”ח 07/2014

מסלול כללי 06/2014        מסלול אג”ח 06/2014

מסלול כללי 05/2014        מסלול אג”ח 05/2014

מסלול כללי 04/2014        מסלול אג”ח 04/2014

מסלול כללי 03/2014        מסלול אג”ח 03/2014

מסלול כללי 02/2014        מסלול אג”ח 02/2014

מסלול כללי 01/2014        מסלול אג”ח 01/2014