אסיפות כלליות קרן השתלמות במקצועות פרח מה 01.01.2021 ועד 01.07.2021