אסיפות כלליות קרן השתלמות במקצועות פרח מה 01.01.2021 ועד 09.09.2021