אסיפות כלליות קרן השתלמות במקצועות פרח מה 01.01.2021 ועד 10.06.2021