אסיפות כלליות קרן השתלמות במקצועות פרח מה 01.01.2021 ועד 12.08.2021