אסיפות כלליות קרן השתלמות במקצועות פרח מה 01.01.2021 ועד 22.04.2021