אסיפות כלליות קרן השתלמות במקצועות פרח מה 01.01.2021 ועד 29.07.2021