הרכב נכסים, דמי ניהול ותשואות

השתלמות פ.ר.ח. כללי

הרכב נכסים

2022

2021

2020

2019

2018

הרכב נכסים מסלול כללי 12.2018

הרכב נכסים מסלול כללי 11.2018

הרכב נכסים מסלול כללי 10.2018

הרכב נכסים מסלול כללי 09.2018

הרכב נכסים מסלול כללי 08.2018

הרכב נכסים מסלול כללי 07.2018

הרכב נכסים מסלול כללי 06.2018

הרכב נכסים מסלול כללי 05.2018

הרכב נכסים מסלול כללי 04.2018

הרכב נכסים מסלול כללי 03.2018

הרכב נכסים מסלול כללי 02.2018

הרכב נכסים מסלול כללי 01.2018

2017

הרכב נכסים מסלול כללי 12.2017

הרכב נכסים מסלול כללי 11.2017

הרכב נכסים מסלול כללי 10.2017

הרכב נכסים מסלול כללי 09.2017

הרכב נכסים מסלול כללי 08.2017

הרכב נכסים מסלול כללי 07.2017

הרכב נכסים מסלול כללי 06.2017

הרכב נכסים מסלול כללי 05.2017

הרכב נכסים מסלול כללי 04.2017

הרכב נכסים מסלול כללי 03.2017

הרכב נכסים מסלול כללי 02.2017

הרכב נכסים מסלול כללי 01.2017

2016

הרכב נכסים מסלול כללי 12.2016

הרכב נכסים מסלול כללי 11.2016

הרכב נכסים מסלול כללי 10.2016

הרכב נכסים מסלול כללי 12.2015

הרכב נכסים מסלול כללי 12.2014

תשואות

2022

2021

2020

2019

2018

תשואות מעודכנות לחודש 12/2018

תשואות מעודכנות לחודש 11/2018

תשואות מעודכנות לחודש 10/2018

תשואות מעודכנות לחודש 09/2018

תשואות מעודכנות לחודש 08/2018

תשואות מעודכנות לחודש 07/2018

תשואות מעודכנות לחודש 06/2018

תשואות מעודכנות לחודש 05/2018

תשואות מעודכנות לחודש 04/2018

תשואות מעודכנות לחודש 03/2018

תשואות מעודכנות לחודש 02/2018

תשואות מעודכנות לחודש 01/2018

2017

תשואות מעודכנות לחודש 12/2017

תשואות מעודכנות לחודש 11/2017

תשואות מעודכנות לחודש 10/2017

תשואות מעודכנות לחודש 09/2017

תשואות מעודכנות לחודש 08/2017

תשואות מעודכנות לחודש 07/2017

תשואות מעודכנות לחודש 06/2017

תשואות מעודכנות לחודש 05/2017

תשואות מעודכנות לחודש 04/2017

תשואות מעודכנות לחודש 03/2017

תשואות מעודכנות לחודש 02/2017

תשואות מעודכנות לחודש 01/2017

2016

תשואות מעודכנות לחודש 12/2016

תשואות מעודכנות לחודש 11/2016

תשואות מעודכנות לחודש 10/2016

תשואות מעודכנות לחודש 09/2016

תשואות מעודכנות לחודש 08/2016

תשואות מעודכנות לחודש 07/2016

תשואות מעודכנות לחודש 06/2016

תשואות מעודכנות לחודש 05/2016

תשואות מעודכנות לחודש 04/2016

תשואות מעודכנות לחודש 03/2016

תשואות מעודכנות לחודש 02/2016

תשואות מעודכנות לחודש 01/2016

2015

תשואות מעודכנות לחודש 12/2015

תשואות מעודכנות לחודש 11/2015

תשואות מעודכנות לחודש 10/2015

תשואות מעודכנות לחודש 09/2015

תשואות מעודכנות לחודש 08/2015

תשואות מעודכנות לחודש 07/2015

תשואות מעודכנות לחודש 06/2015

תשואות מעודכנות לחודש 05/2015

תשואות מעודכנות לחודש 04/2015

תשואות מעודכנות לחודש 03/2015

תשואות מעודכנות לחודש 02/2015

תשואות מעודכנות לחודש 01/2015

2014

תשואות מעודכנות לחודש 12/2014

תשואות מעודכנות לחודש 11/2014

תשואות מעודכנות לחודש 10/2014

תשואות מעודכנות לחודש 09/2014

תשואות מעודכנות לחודש 08/2014

תשואות בתקופה 1/6/08-31/12/08 ע”פ חוזר אוצר 2011-4-1

אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד

 הוצאות לניהול השקעות ודמי ניהול ממוצעים בשנת 2021

קרן השתלמות פרחשיעור הוצאות לניהול השקעותשיעור דמי ניהול מחסכון
420 יהב קרן השתלמות וחסכון פ.ר.ח.-מסלול כללי510930670-00000000000420-0420-0000.53%0.18%

 הוצאות לניהול השקעות ודמי ניהול ממוצעים בשנת 2020

קרן השתלמות פרחשיעור הוצאות לניהול השקעותשיעור דמי ניהול מחסכון
420 יהב קרן השתלמות וחסכון פ.ר.ח.-מסלול כללי510930670-00000000000420-0420-0000.51%0.19%

 הוצאות לניהול השקעות ודמי ניהול ממוצעים בשנת 2019

קרן השתלמות פרחשיעור הוצאות לניהול השקעותשיעור דמי ניהול מחסכון
420 יהב קרן השתלמות וחסכון פ.ר.ח.-מסלול כללי510930670-00000000000420-0420-0000.49%0.18%

הוצאות לניהול השקעות ודמי ניהול ממוצעים בשנת 2018

קרן השתלמות פרחשיעור הוצאות לניהול השקעותשיעור דמי ניהול מחסכון
420 יהב קרן השתלמות וחסכון פ.ר.ח.-מסלול כללי510930670-00000000000420-0420-0000.45%0.16%

השתלמות פ.ר.ח. אג”ח ללא מניות

הרכב נכסים

2022

2021

2020

2019

2018

הרכב נכסים מסלול אג”ח 12.2018

הרכב נכסים מסלול אג”ח 11.2018

הרכב נכסים מסלול אג”ח 10.2018

הרכב נכסים מסלול אג”ח 09.2018

הרכב נכסים מסלול אג”ח 08.2018

הרכב נכסים מסלול אג”ח 07.2018

הרכב נכסים מסלול אג”ח 06.2018

הרכב נכסים מסלול אג”ח 05.2018

הרכב נכסים מסלול אג”ח 04.2018

הרכב נכסים מסלול אג”ח 03.2018

הרכב נכסים מסלול אג”ח 02.2018

הרכב נכסים מסלול אג”ח 01.2018

2017

הרכב נכסים מסלול אג”ח 12.2017

הרכב נכסים מסלול אג”ח 11.2017

הרכב נכסים מסלול אג”ח 10.2017

הרכב נכסים מסלול אג”ח 09.2017

הרכב נכסים מסלול אג”ח 08.2017

הרכב נכסים מסלול אג”ח 07.2017

הרכב נכסים מסלול אג”ח 06.2017

הרכב נכסים מסלול אג”ח 05.2017

הרכב נכסים מסלול אג”ח 04.2017

הרכב נכסים מסלול אג”ח 03.2017

הרכב נכסים מסלול אג”ח 02.2017

הרכב נכסים מסלול אג”ח 01.2017

2016

הרכב נכסים מסלול אג”ח 12.2016

הרכב נכסים מסלול אג”ח 11.2016

הרכב נכסים מסלול אג”ח 10.2016

2015

הרכב נכסים מסלול אג”ח 12.2015

2014

הרכב נכסים מסלול אג”ח 12.2014

תשואות

2022

2021

2020

2019

2018

תשואות מעודכנות לחודש 12/2018

תשואות מעודכנות לחודש 11/2018

תשואות מעודכנות לחודש 10/2018

תשואות מעודכנות לחודש 09/2018

תשואות מעודכנות לחודש 08/2018

תשואות מעודכנות לחודש 07/2018

תשואות מעודכנות לחודש 06/2018

תשואות מעודכנות לחודש 05/2018

תשואות מעודכנות לחודש 04/2018

תשואות מעודכנות לחודש 03/2018

תשואות מעודכנות לחודש 02/2018

תשואות מעודכנות לחודש 01/2018

2017

תשואות מעודכנות לחודש 12/2017

תשואות מעודכנות לחודש 11/2017

תשואות מעודכנות לחודש 10/2017

תשואות מעודכנות לחודש 09/2017

תשואות מעודכנות לחודש 08/2017

תשואות מעודכנות לחודש 07/2017

תשואות מעודכנות לחודש 06/2017

תשואות מעודכנות לחודש 05/2017

תשואות מעודכנות לחודש 04/2017

תשואות מעודכנות לחודש 03/2017

תשואות מעודכנות לחודש 02/2017

תשואות מעודכנות לחודש 01/2017

2016

תשואות מעודכנות לחודש 12/2016

תשואות מעודכנות לחודש 11/2016

תשואות מעודכנות לחודש 10/2016

תשואות מעודכנות לחודש 09/2016

תשואות מעודכנות לחודש 08/2016

תשואות מעודכנות לחודש 07/2016

תשואות מעודכנות לחודש 06/2016

תשואות מעודכנות לחודש 05/2016

תשואות מעודכנות לחודש 04/2016

תשואות מעודכנות לחודש 03/2016

תשואות מעודכנות לחודש 02/2016

תשואות מעודכנות לחודש 01/2016

2015

תשואות מעודכנות לחודש 12/2015

תשואות מעודכנות לחודש 11/2015

תשואות מעודכנות לחודש 10/2015

תשואות מעודכנות לחודש 09/2015

תשואות מעודכנות לחודש 08/2015

תשואות מעודכנות לחודש 07/2015

תשואות מעודכנות לחודש 06/2015

תשואות מעודכנות לחודש 05/2015

תשואות מעודכנות לחודש 04/2015

תשואות מעודכנות לחודש 03/2015

תשואות מעודכנות לחודש 02/2015

תשואות מעודכנות לחודש 01/2015

2014

תשואות מעודכנות לחודש 12/2014

תשואות מעודכנות לחודש 11/2014

תשואות מעודכנות לחודש 10/2014

תשואות מעודכנות לחודש 09/2014

תשואות מעודכנות לחודש 08/2014

תשואות יומיות לשנת 2009

אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד

 הוצאות לניהול השקעות ודמי ניהול ממוצעים בשנת 2021

קרן השתלמות פרחשיעור הוצאות לניהול השקעותשיעור דמי ניהול מחסכון
1471 יהב קרן השתלמות וחסכון פ.ר.ח.-מסלול ללא מניות510930670-00000000000420-1471-0000.53%0.02%

 הוצאות לניהול השקעות ודמי ניהול ממוצעים בשנת 2020

קרן השתלמות פרחשיעור הוצאות לניהול השקעותשיעור דמי ניהול מחסכון
1471 יהב קרן השתלמות וחסכון פ.ר.ח.-מסלול ללא מניות510930670-00000000000420-1471-0000.51%0.06%

הוצאות לניהול השקעות ודמי ניהול ממוצעים בשנת 2019

קרן השתלמות פרחשיעור הוצאות לניהול השקעותשיעור דמי ניהול מחסכון
1471 יהב קרן השתלמות וחסכון פ.ר.ח.-מסלול ללא מניות510930670-00000000000420-1471-0000.49%0.13%

 הוצאות לניהול השקעות ודמי ניהול ממוצעים בשנת 2018

קרן השתלמות פרחשיעור הוצאות לניהול השקעותשיעור דמי ניהול מחסכון
1471 יהב קרן השתלמות וחסכון פ.ר.ח.-מסלול ללא מניות510930670-00000000000420-1471-0000.45%0.18%