הממונה על פניות הציבור

להלן הפרטים:
הגברת רותם עזרא – ממונה על פניות הציבור

כתובת למשלוח דואר :
יהב פ.ר.ח – חברה לניהול קופות גמל בע”מ
ז’בוטינסקי 35, בניין תאומים 2 ת.ד 94
רמת גן 5251108

כתובת דוא”ל:
yahave@k-prh.co.il

פרטים נוספים:
טלפון: 03-7289396 פקס: 03-6048358