דוחות כספיים חברה מנהלת

 

2018 דו”ח רבעון ראשון דו”ח רבעון שני דו”ח רבעון שלישי
2017 דו”ח רבעון ראשון דו”ח רבעון שני  דו”ח רבעון שלישי דו”ח שנתי חברה מנהלת
2016 דו”ח רבעון ראשון דו”ח רבעון שני דו”ח רבעון שלישי דו”ח שנתי חברה מנהלת
2015 דו”ח רבעון ראשון דו”ח רבעון שני  דו”ח רבעון שלישי  דו”ח שנתי חברה מנהלת
2014 דו”ח רבעון ראשון דו”ח רבעון שני דו”ח רבעון שלישי דו”ח שנתי חברה מנהלת
2013 דו”ח רבעון ראשון דו”ח רבעון שני דו”ח רבעון שלישי דו”ח שנתי חברה מנהלת
2012 דו”ח רבעון ראשון דו”ח רבעון שני דו”ח רבעון שלישי דו”ח שנתי חברה מנהלת
2011 דו”ח רבעון ראשון דו”ח רבעון שני דו”ח רבעון שלישי דו”ח שנתי חברה מנהלת
2010 דו”ח רבעון ראשון דו”ח רבעון שני דו”ח רבעון שלישי דו”ח שנתי חברה מנהלת
2009 דו”ח רבעון ראשון דו”ח רבעון שני דו”ח רבעון שלישי דו”ח שנתי חברה מנהלת
דוחות כספיים בשל שינוי מבנה
2008 דו”ח רבעון ראשון דו”ח רבעון שני דו”ח רבעון שלישי