צדדים קשורים

תרשים צדדים קשורים

דיווח רבעוני מצרפי על יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים לרבעון שמסתיים ביום 31/09/16

דיווח רבעוני מצרפי על יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים לרבעון שמסתיים ביום 31/06/16

דיווח רבעוני מצרפי על יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים לרבעון שמסתיים ביום 31/03/16

דיווח רבעוני מצרפי על יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים לרבעון שמסתיים ביום 31/12/15

דיווח רבעוני מצרפי על יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים לרבעון שמסתיים ביום 30/09/15

דיווח רבעוני מצרפי על יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים לרבעון שמסתיים ביום 30/06/15

דיווח רבעוני מצרפי על יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים לרבעון שמסתיים ביום 31/03/15

דיווח רבעוני מצרפי על יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים לרבעון שמסתיים ביום 31/12/14

דיווח רבעוני מצרפי על יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים לרבעון שמסתיים ביום 30/09/14

דיווח רבעוני מצרפי על יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים לרבעון שמסתיים ביום 30/06/14

ברבעון שהסתיים ביום 31.03.14: לא בוצעו עסקאות עם צדדים קשורים ולא בוצעו השקעות בצד קשור.