הוצאות ישירות

פר”ח מצרפי


פר”ח מסלול כללי דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 12/2016

פר”ח מסלול אג”ח דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 12/2016


פר”ח מצרפי דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 06/2016

פר”ח מצרפי דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 12/2015


דיווח לציבור על הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות – 06/2015


דיווח לציבור על הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות – 12/2014

פר”ח מסלול כללי דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 06/2014

פר”ח מסלול אג”ח דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 06/2014

פר”ח מצרפי דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 06/2014


פר”ח מסלול כללי דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 12/2013

פר”ח מסלול אג”ח דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 12/2013

פר”ח מצרפי דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 12/2013


פר”ח מסלול כללי דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 06/2013

פר”ח מסלול אג”ח דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 06/2013

פר”ח מצרפי דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 06/2013