רשימת נכסים רבעונית

רשימת נכסים ל-31/12/2021

רשימת נכסים ל-30/09/2021

רשימת נכסים ל-30/06/2021

רשימת נכסים ל-31/03/2021

רשימת נכסים ל-31/12/2020

רשימת נכסים ל-30/09/2020

רשימת נכסים ל-30/06/2020

רשימת נכסים ל-31/03/2020

רשימת נכסים ל-31/12/2019

רשימת נכסים ל-30/06/2019

רשימת נכסים ל-31/03/2019

רשימת נכסים ל-31/12/2018

דו”ח נכסים רבעוני מסלול כללי (12/18) (01/04/19)

דו”ח נכסים רבעוני מסלול אג”ח (12/18) (01/04/19)

דו”ח נכסים רבעוני מצרפי (12/18) (01/04/19)

אישור ר`ו”ח


רשימת נכסים ל-30/09/2018

דו”ח נכסים רבעוני מסלול כללי (09/18) (25/11/18)

דו”ח נכסים רבעוני מסלול אג”ח (09/18) (25/11/18)

דו”ח נכסים רבעוני מצרפי (09/18) (25/11/18)

אישור ר`ו”ח


רשימת נכסים ל-30/06/2018

דו”ח נכסים רבעוני מסלול כללי (06/18) (02/09/18)

דו”ח נכסים רבעוני מסלול אג”ח (06/18) (02/09/18)

דו”ח נכסים רבעוני מצרפי (06/18) (02/09/18)

אישור ר`ו”ח


רשימת נכסים ל-30/03/2018

דו”ח נכסים רבעוני מסלול כללי (03/18) (03/06/18)

דו”ח נכסים רבעוני מסלול אג”ח (03/18) (03/06/18)

דו”ח נכסים רבעוני מצרפי (03/18) (03/06/18)

אישור ר`ו”ח


רשימת נכסים ל-31/12/2017

דו”ח נכסים רבעוני מסלול כללי (12/17) (29/03/18)

דו”ח נכסים רבעוני מסלול אג”ח (12/17) (29/03/18)

דו”ח נכסים רבעוני מצרפי (12/17) (29/03/18)

אישור ר`ו”ח


רשימת נכסים ל-30/09/2017

דו”ח נכסים רבעוני מסלול כללי (09/17) (30/11/17)

דו”ח נכסים רבעוני מסלול אג”ח (09/17) (30/11/17)

דו”ח נכסים רבעוני מצרפי (09/17) (30/11/17)

אישור ר`ו”ח


רשימת נכסים ל-30/06/2017

דו”ח נכסים רבעוני מסלול כללי (06/17) (01/09/17)

דו”ח נכסים רבעוני מסלול אג”ח (06/17) (01/09/17)

דו”ח נכסים רבעוני מצרפי (06/17) (01/09/17)

אישור ר`ו”ח


רשימת נכסים ל-30/03/2017

דו”ח נכסים רבעוני מסלול כללי (03/17) (29/05/17)

דו”ח נכסים רבעוני מסלול אג”ח (03/17) (29/05/17)

דו”ח נכסים רבעוני מצרפי (03/17) (29/05/17)

אישור ר`ו”ח


דו”ח נכסים רבעוני מסלול כללי (12/16) (30/03/17)

דו”ח נכסים רבעוני מסלול אג”ח (12/16) (30/03/17)

דו”ח נכסים רבעוני מצרפי (12/16) (30/03/17)

אישור ר`ו”ח


דו”ח נכסים רבעוני מסלול כללי (09/16) (04/12/16)

דו”ח נכסים רבעוני מסלול אג”ח (09/16) (04/12/16)

דו”ח נכסים רבעוני מצרפי (09/16) (04/12/16)

אישור ר`ו”ח


דו”ח נכסים רבעוני מסלול כללי (06/16) (01/09/16)

דו”ח נכסים רבעוני מסלול אג”ח (06/16) (01/09/16)

דו”ח נכסים רבעוני מצרפי (06/16) (01/09/16)

אישור ר`ו”ח


דו”ח נכסים רבעוני מסלול כללי (03/16) (29/05/15)

דו”ח נכסים רבעוני מסלול אג”ח (03/16) (29/05/15)

דו”ח נכסים רבעוני מצרפי (03/16) (29/05/15)

אישור ר`ו”ח


דו”ח נכסים רבעוני מסלול כללי (12/15) (31/05/15)

דו”ח נכסים רבעוני מסלול אג”ח (12/15) (31/05/15)

דו”ח נכסים רבעוני מצרפי (12/15) (31/05/15)

אישור ר`ו”ח


דו”ח נכסים רבעוני מסלול כללי (09/15) (01/12/15)

דו”ח נכסים רבעוני מסלול אג”ח (09/15) (01/12/15)

דו”ח נכסים רבעוני מצרפי (09/15) (01/12/15)

אישור ר`ו”ח


דו”ח נכסים רבעוני מסלול כללי (06/15) (24/08/15)

דו”ח נכסים רבעוני מסלול אג”ח (06/15) (24/08/15)

דו”ח נכסים רבעוני מצרפי (06/15) (24/08/15)

אישור ר`ו”ח


דו”ח נכסים רבעוני מסלול כללי (03/15) (28/05/15)

דו”ח נכסים רבעוני מסלול אג”ח (03/15) (28/05/15)

דו”ח נכסים רבעוני מצרפי (03/15) (06/09/15)

אישור ר`ו”ח


דו”ח נכסים רבעוני מסלול כללי (12/14) (31/03/15)

דו”ח נכסים רבעוני מסלול אג”ח (12/14) (31/03/15)

דו”ח נכסים רבעוני מצרפי (12/14) (31/03/15)

אישור רו”ח


דו”ח נכסים רבעוני מסלול כללי (09/14) (09/12/14)

דו”ח נכסים רבעוני מסלול אג”ח (09/14)  (09/12/14)

דו”ח נכסים רבעוני מצרפי (09/14) (09/12/14)

אישור רו”ח


דו”ח נכסים רבעוני מסלול כללי (06/14) (29/08/14)

דו”ח נכסים רבעוני מסלול אג”ח (06/14)  (29/08/14)

דו”ח נכסים רבעוני מצרפי (06/14) (29/08/14)

אישור רו”ח


דו”ח נכסים רבעוני מסלול כללי (03/14) (18/06/14)

דו”ח נכסים רבעוני מסלול אג”ח (03/14)  (18/06/14)

דו”ח נכסים רבעוני מצרפי (03/14) (18/06/14)

אישור רו”ח


דו”ח נכסים רבעוני מסלול כללי (12/13) (02/04/14)

דו”ח נכסים רבעוני מסלול אג”ח (12/13)  (02/04/14)

דו”ח נכסים רבעוני מצרפי (12/13) (02/04/14)

אישור רו”ח


דו”ח נכסים רבעוני מסלול כללי (09/13) (29/11/13)

דו”ח נכסים רבעוני מסלול אג”ח (09/13)  (29/11/13)

דו”ח נכסים רבעוני מצרפי (09/13) (29/11/13)

אישור רו”ח


דו”ח נכסים רבעוני מסלול כללי (06/13) (30/08/13)

דו”ח נכסים רבעוני מסלול אג”ח (06/13)  (30/08/13)

דו”ח נכסים רבעוני מצרפי (06/13) (30/08/13)

אישור רו”ח


דו”ח נכסים רבעוני מסלול כללי (03/13) (02/06/13)

דו”ח נכסים רבעוני מסלול אג”ח (03/13)  (02/06/13)

דו”ח נכסים רבעוני מצרפי (03/13) (02/06/13)

אישור רו”ח


דו”ח נכסים רבעוני מסלול כללי (12/12) (24/03/13)

דו”ח נכסים רבעוני מסלול אג”ח (12/12)  (24/03/13)

דו”ח נכסים רבעוני מצרפי (12/12) (24/03/13)

אישור רו”ח


דו”ח נכסים רבעוני מסלול כללי (09/12) (25/11/12)

דו”ח נכסים רבעוני מסלול אג”ח (09/12)  (25/11/12)

דו”ח נכסים רבעוני מצרפי (09/12) (25/11/12)

אישור רו”ח


דו”ח נכסים רבעוני מסלול כללי (06/12) (30/08/12)

דו”ח נכסים רבעוני מסלול אג”ח (06/12)  (30/08/12)

דו”ח נכסים רבעוני מצרפי (06/12) (30/08/12)

אישור רו”ח


דו”ח נכסים רבעוני מסלול כללי (03/12) (03/06/12)

דו”ח נכסים רבעוני מסלול אג”ח (03/12)  (03/06/12)

דו”ח נכסים רבעוני מצרפי (03/12) (03/06/12)

אישור רו”ח


דו”ח נכסים רבעוני מסלול כללי (12/11) (01/04/12)

דו”ח נכסים רבעוני מסלול אג”ח (12/11)  (01/04/12)

דו”ח נכסים רבעוני מצרפי (12/11) (01/04/12)

אישור רו”ח


דו”ח נכסים רבעוני מסלול כללי (09/11) (21/12/11)

דו”ח נכסים רבעוני מסלול אג”ח (09/11)  (21/12/11)

דו”ח נכסים רבעוני מצרפי (09/11) (21/12/11)

אישור רו”ח


דו”ח נכסים רבעוני מסלול כללי (06/11) (03/09/11)

דו”ח נכסים רבעוני מסלול אג”ח (06/11)  (03/09/11)

דו”ח נכסים רבעוני מצרפי (06/11) (03/09/11)

אישור רו”ח


דו”ח נכסים רבעוני מסלול כללי (03/11) (02/06/11)

דו”ח נכסים רבעוני מסלול אג”ח (03/11)  (02/06/11)

דו”ח נכסים רבעוני מצרפי (03/11) (02/06/11)

אישור רו”ח


דו”ח נכסים רבעוני מסלול כללי (12/10) (03/04/10)

דו”ח נכסים רבעוני מסלול אג”ח (12/10)  (03/04/10)

דו”ח נכסים רבעוני מצרפי (12/10) (03/04/10)

אישור רו”ח


דו”ח נכסים רבעוני מסלול כללי (09/10)   (14/12/10)

דו”ח נכסים רבעוני מסלול אג”ח (09/10)   (14/12/10)

דו”ח נכסים רבעוני חברה מנהלית (09/10)   (14/12/10)

אישור רו”ח


דו”ח נכסים רבעוני מסלול כללי (06/10)   (05/09/10)

דו”ח נכסים רבעוני מסלול אג”ח (06/10)   (05/09/10)

דו”ח נכסים רבעוני מצרפי (06/10)   (05/09/10)

אישור רו”ח


דו”ח נכסים רבעוני מסלול כללי (03/10)   (31/05/10)

דו”ח נכסים רבעוני מסלול אג”ח (03/10)   (31/05/10)

דו”ח נכסים רבעוני מצרפי (03/10)   (31/05/10)

אישור רו”ח


דו”ח נכסים רבעוני מסלול כללי (12/09)   (08/04/10)

דו”ח נכסים רבעוני מסלול אג”ח (12/09)   (08/04/10)

דו”ח נכסים רבעוני מצרפי (12/09)   (08/04/10)

אישור רו”ח


דו”ח נכסים רבעוני (09/09)  אישור רו”ח  (07/12/09)

דו”ח נכסים רבעוני (06/09)  אישור רו”ח  (31/8/09)

דו”ח נכסים רבעוני (03/09)  אישור רו”ח

דו”ח נכסים רבעוני (12/08)  אישור רו”ח

דו”ח נכסים רבעוני (09/08)  אישור רו”ח